dwie osoby rozmawiają

Dla przełożonych

Narzędzia dla przełożonych, które pomagają pracownikom być zdrowszymi, szczęśliwszymi i bardziej produktywnymi w pracy.
Dla przełożonych

Program Pomocy Pracownikom jest ważnym narzędziem, które przełożeni mogą wykorzystać, aby pomóc w utrzymaniu pozytywnego i produktywnego środowiska pracy, jednocześnie pomagając pracownikom w rozwiązywaniu problemów osobistych lub związanych z pracą, które mogą mieć wpływ na ich wydajność w pracy.

Zasoby dla nadzorców
Lista Oddziałów Regionalnych EAP i Głównego Urzędu

BIURA EAP