dwie osoby rozmawiają

Dla przełożonych

Narzędzia dla przełożonych, które pomagają pracownikom być zdrowszymi, szczęśliwszymi i bardziej produktywnymi w pracy.
Dla przełożonych

EAP jest ważnym narzędziem, którego mogą używać przełożeni, aby pomóc utrzymać pozytywne i produktywne środowisko pracy, jednocześnie pomagając pracownikom w rozwiązywaniu problemów osobistych lub związanych z pracą, które mogą mieć wpływ na ich wydajność pracy.

Zasoby dla nadzorców
Lista Oddziałów Regionalnych EAP i Głównego Urzędu

BIURA EAP