Zapobieganie samobójstwom to sprawa każdego:

Podstawowe szkolenie dla nowojorczyków

Zapobieganie samobójstwom to sprawa każdego: podstawowe szkolenie dla nowojorczyków

Kod kursu SLMS: OMH-M-SPEB-2021

Publiczność: Agencje i władze wykonawcze NYS

Opis: Szkolenie oparte na materiałach wideo, które ilustruje, jak wszystkie osoby mogą nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze przed samobójstwem u osób, które znamy, niedawno poznaliśmy lub w nas samych.To szkolenie instruuje uczniów, jak zapobiegać samobójstwom: rozpoznawać, odpowiadać i polecać. Szkolenie wykorzystuje dane, zeznania w pierwszej osobie i scenariusz, aby zilustrować działania, które widz powinien podjąć, aby zapobiec samobójstwom.

Tematy

  • Opisuje trzy zasady zapobiegania samobójstwom:
    • Rozpoznaj: Bądź świadomy znaków ostrzegawczych używających skrótu FAST (Uczucia; Działania, zmiany w zachowaniu; Sytuacje; Mówienie o samobójstwie).
    • Odpowiedz: Angażowanie się z osobą, o którą się martwisz
    • Odwołaj się: Działania, które należy podjąć, aby zwrócić się o pomoc.

Długość: 20 minut (film jest odtwarzany w całości bez możliwości wstrzymania)