zdjęcie osoby patrzącej na laptopa uczestniczącej w wirtualnym szkoleniu z innymi osobami

Skuteczny nadzór w środowisku zdalnym

ikona trzech komputerów z tekstem Virtual Training

Kod kursu SLMS

GOER_SSRE_V

Publiczność

Wszyscy przełożeni ze stanu Nowy Jork zdalnie stacjonujących pracowników lub osoby zainteresowane nadzorowaniem w odległym otoczeniu

Opis

Uczestnicy poznają najlepsze praktyki zdalnego nadzoru i zarządzania oraz strategie, aby zapewnić spójność i produktywność zespołów. Uczestnicy będą identyfikować i ćwiczyć umiejętności potrzebne do pokonywania wyzwań i pomagania zespołom w pomyślnym osiągnięciu ich celów.

Tematy

  • Identyfikacja narzędzi potrzebnych do skutecznego zdalnego nadzoru
  • Budowanie zaufania i silnej komunikacji
  • Utrzymanie stałego zaufania i komunikacji
  • Identyfikowanie i przezwyciężanie typowych wyzwań w zdalnym nadzorze

Długość

4,5 godziny; może być dostarczony w dwóch sesjach

Warunki wstępne online 

Orientacja na szkolenie W​ebex:​​ Omówienie uczestnika​​​