Oddział Żołnierzy Policji Państwowej (Jednostka Żołnierzy)

Policja Dobroczynne Stowarzyszenie Żołnierzy Stanu Nowy Jork, Inc. (PBA)
Oddział Żołnierzy Policji Państwowej (Jednostka Żołnierzy)

Oddział Żołnierzy Policji Państwowej (Jednostka Żołnierzy)

Reprezentowana przez Police Benevolent Association of the New York State Troopers, Inc. (PBA), State Police Troopers Unit obejmuje żołnierzy z Wydziału Policji Stanowej, którzy są odpowiedzialni za patrolowanie dróg i egzekwowanie prawa na obszarach wiejskich oraz za operacje w różne komisariaty policji stanowej.

Członkowie tej jednostki mają wiążący arbitraż interesów we wszystkich sprawach, z wyjątkiem kwestii związanych z procedurami dyscyplinarnymi i dochodzeniami lub kwalifikowalnością i przydziałem do szczegółów i stanowisk.

Memorandum o porozumieniu

Umowa kontraktowa