Wydział Śledczy Policji Państwowej (BCI) - 62

Stowarzyszenie śledczych policji stanu Nowy Jork, lokal 4, IUPA, AFL-CIO (NYSPIA)
Wydział Śledczy Policji Państwowej (BCI) - 62

Wydział Śledczy Policji Państwowej (BCI) - 62

Reprezentowana przez Stowarzyszenie Śledczych Policji Stanu Nowy Jork, komórka 4, IUPA, AFL-CIO (NYSPIA), Wydział Śledczy Policji Stanowej składa się z śledczych i starszych śledczych z Wydziału Policji Stanowej, którzy są odpowiedzialni za tajny nadzór i dochodzenia przestępstwa. Założona w 1935 r. BCI jest oddziałem detektywów cywilnych, zatrudniającym w swoich szeregach ponad 1300 pracowników śledczych.

Członkowie tej jednostki mają wiążący arbitraż interesów we wszystkich sprawach, z wyjątkiem kwestii związanych z procedurami dyscyplinarnymi i dochodzeniami lub kwalifikowalnością i przydziałem do szczegółów i stanowisk.

Memorandum o porozumieniu