Podoficerowie Policji Państwowej (CO/NCO) - 17

Policja Dobroczynne Stowarzyszenie Żołnierzy Stanu Nowy Jork, Inc. (PBA)

Podoficerowie Policji Państwowej (CO/NCO) - 17

Reprezentowana przez Police Benevolent Association of the New York State Troopers, Inc. (PBA), State Police CO/NCO (Supervisors) Unit składa się z oficerów mianowanych i podoficerów w szeregach majorów, kapitanów, poruczników i różnych szczebli sierżantów, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad żołnierzami i śledczymi w Wydziale Policji Państwowej.

Członkowie tej jednostki mają wiążący arbitraż interesów we wszystkich sprawach, z wyjątkiem kwestii związanych z procedurami dyscyplinarnymi i dochodzeniami lub kwalifikowalnością i przydziałem do szczegółów i stanowisk.

Memorandum o porozumieniu