Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy zbadają dyskryminację ze względu na płeć, co stanowi niewłaściwe zachowanie w miejscu pracy oraz wymagania dotyczące raportowania. Uwzględnione zostanie prawo wszystkich pracowników państwowych do pracy w środowisku wolnym od dyskryminacji, w tym wszelkich form molestowania.

Tematy

  • Dyskryminacja w zatrudnieniu
  • Definicje kluczowych terminów
  • Obowiązki przełożonego
  • Dochodzenie i działania naprawcze
  • Studium przypadku

Długość

Około 45 minut