Jednostka Służb Bezpieczeństwa (SSU) - 01 i 21

NYS Correctional Officers and Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA)
Jednostka Służb Bezpieczeństwa (SSU) - 01 i 21

Jednostka Służb Bezpieczeństwa (SSU) - 01 i 21

Reprezentowana przez NYS Correctional Officers and Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA), Security Services Unit składa się z pracowników ochrony państwa i instytucji. Tytuły kwalifikujące się do arbitrażu (SSU-01) obejmują oficera więziennego, praktykanta kuratora więziennego, sierżanta więziennego, asystenta środowiskowego ośrodka poprawczego i inspektora bezpieczeństwa instytucji. Niepodlegające arbitrażowi tytuły (SSU-21) w jednostce do celów wynagrodzenia i świadczeń obejmują asystenta leczenia szpitalnego, oficera bezpieczeństwa i ochrony, asystenta służb bezpieczeństwa, oficera ochrony i oficera bezpieczeństwa publicznego kampusu, a także inne tytuły.

Umowa kontraktowa