grupa współpracowników rozmawiających i słuchających przy stole

Pełna szacunku komunikacja w miejscu pracy

(Wirtualna klasa)

Pełna szacunku komunikacja w miejscu pracy (wirtualna klasa)
ikona trzech komputerów z tekstem Virtual Training

Kod kursu SLMS

GOER_RCW_V

Publiczność

Wszyscy pracownicy stanu Nowy Jork

Opis

Uczestnicy otrzymują narzędzia i techniki usprawniające komunikację w miejscu pracy. Uwzględniono studia przypadków, dyskusje w małych grupach i ćwiczenia budowania umiejętności słuchania.

Tematy

  • Komunikacja interpersonalna
  • Osobista odpowiedzialność
  • Strategie skutecznej komunikacji
  • Brak szacunku w miejscu pracy
  • Szacunek do samego siebie/zachowania asertywne
  • Reagowanie w odniesieniu do starć w miejscu pracy

Długość

6 godzin; może być dostarczony w trzech sesjach

Warunki wstępne online 

Orientacja na szkolenie W​ebex:​​ Omówienie uczestnika​​​