Rozsądna seria zakwaterowania dla przełożonych

Rozsądna seria zakwaterowania dla przełożonych

Publiczność

Wszyscy przełożeni (w tym dyrektorzy, radca prawny i dyrektor ds. zasobów ludzkich); osoby wyznaczone do rozsądnego dostosowania (DRA); oraz personel z biur radcy prawnego i zasobów ludzkich zgodnie z ich agencją

Opis

Uczestnicy zapoznają się z procedurami wdrażania racjonalnych usprawnień w agencjach NYS dla kandydatów i pracowników niepełnosprawnych oraz w związku z praktykami religijnymi, a także dla społeczeństwa.

Tematy

  • Rozsądne dostosowanie praktyk lub praktyk religijnych
  • Rozsądne zakwaterowanie dla kandydatów i niepełnosprawnych pracowników w agencjach stanu Nowy Jork
  • Rozsądne dostosowanie programów i usług dla osób niepełnosprawnych

Długość

Około 70 minut