Rozsądne udogodnienia dla publiczności

Publiczność

Pracownicy mający bezpośredni kontakt ze społeczeństwem, określony przez agencję

Opis

Uczestnicy zapoznają się z instrukcjami dotyczącymi realizacji próśb o rozsądne udogodnienia podczas bezpośredniej interakcji z publicznością.

Uwaga: Menadżerowie i przełożeni kończący serię „Rozsądnych dostosowań dla przełożonych” NIE muszą ukończyć tego kursu. Muszą ukończyć komponent RA Public.

Długość

Około 20 minut