Ilustracja formularza

Indeks formularzy publicznych

Nabywanie

 •  

  ADM-145

  Plan i instrukcje wykorzystania przedsiębiorstwa mniejszościowego i należącego do kobiet (MWBE) wykonawcy

   

  Pobierać

 •  

  ADM-146

  Kwartalny raport i instrukcje dotyczące płatności dla przedsiębiorstw mniejszościowych i należących do kobiet (MWBE) wykonawcy

   

  Pobierać

 •  

  ADM-315

  Oświadczenie w sprawie polityki równych szans zatrudnienia (EEO) w przedsiębiorstwach należących do mniejszości i kobiet (MWBE)

   

  Pobierać

 •  

  ADM-321

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w Irlandii Północnej: Certyfikat Macbride Fair Employment Principles

   

  Pobierać

 •  

  ADM-335

  Zaświadczenie oferenta/wykonawcy o przestrzeganiu rozporządzenia wykonawczego nr 16 Zakaz zawierania umów przez agencje i organy państwowe z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą w Rosji

   

  Pobierać

 •  

  AC 3271-S

  Formularz A — Planowane zatrudnienie wykonawcy w zakresie usług konsultanta stanu Nowy Jork

   

  Pobierać

 •  

  AC 3290-S

  Non-Construction — Kwestionariusz odpowiedzialności dostawcy w stanie Nowy Jork — jednostka gospodarcza nastawiona na zysk

   

  Pobierać

 •  

  AC 3291-S

  Niebudowlane — Kwestionariusz odpowiedzialności dostawcy w stanie Nowy Jork — podmiot gospodarczy nienastawiony na zysk

   

  Pobierać

Negocjacje kontraktowe i administracja

 •  

  OER-85

  Formularz odwoławczy stanu Nowy Jork dotyczący oceny wyników dla pracowników kierowniczych/poufnych i pracowników następujących jednostek negocjacyjnych: PEF, CSEA i DC37. 

   

  Pobierać

 •  

  OER-86

  Formularz odwoławczy w sprawie oceny wyników pracy w stanie Nowy Jork dla pracowników Agencji Służb Policyjnych

   

  Pobierać

 •  

  OER-87

  Formularz odwoławczy w sprawie oceny wyników pracy pracowników w stanie Nowy Jork dla pracowników jednostki ds. usług bezpieczeństwa/NYSCOPBA

   

  Pobierać

 •  

  OER-88

  Formularz odwoławczy w sprawie oceny wyników pracy pracowników w stanie Nowy Jork dla pracowników jednostki / rady nadzorców ds. bezpieczeństwa 82

   

  Pobierać

Wydział Dochodzeń Antydyskryminacyjnych