Federacja Pracowników Publicznych, AFL-CIO (PEF)

Federacja Pracowników Publicznych, AFL-CIO (PEF)

Programy dla pracowników reprezentowanych przez NFE

Pracownicy Zakładu Usług Zawodowych, Naukowych i Technicznych są reprezentowani przez Federację Pracowników Publicznych AFL–CIO (PEF). Artykuł 15 Układu zbiorowego pracy stanu Nowy Jork/PEF ustanawia Komitet ds. Rozwoju Zawodowego – PDC – jako wspólny Komitet ds. Zarządzania Pracy i zapewnia finansowanie w każdym roku obowiązywania umowy w celu rozwiązywania problemów związanych z rozwojem zawodowym. Komitet PDC spotyka się w celu przeglądu, zatwierdzenia i finansowania programów odpowiadających na potrzeby rozwoju zawodowego pracowników reprezentowanych przez NFE.

Program Warsztatów Służby Publicznej

Warsztaty w ramach programu usług publicznych Warsztaty odbywają się w całym stanie i odpowiadają potrzebom rozwoju zawodowego pracowników reprezentowanych przez NFE oraz pracowników zarządzających/poufnych (M/C).

Program Warsztatów Służby Publicznej 

 

 


 

Programy refundacyjne

 

 

Zwrot czesnego za studia (CTR) i zwiększony zwrot czesnego za studia pielęgniarskie (NECTR)

Pracownicy reprezentowani przez PEF mogą ubiegać się o zwrot kwalifikujących się kosztów czesnego poniesionych na kursy rozpoczynające się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach programu zwrotu czesnego za studia (CTR) i programu Nurses' Enhanced College Tuition Reimbursement (NECTR) . Zgłoszenia na kursy lub wydarzenia, które rozpoczęły się 1 stycznia 2023 r. lub później, a zakończyły przed 20 marca 2023 r., należy składać do 19 czerwca 2023 r.

Program zwrotu kosztów warsztatów i seminariów (WSR) oraz rozszerzony program zwrotu kosztów warsztatów i seminariów pielęgniarek (NEWSR)

Pracownicy reprezentowani przez PEF mogą ubiegać się o zwrot kwalifikujących się wydatków poniesionych na wydarzenia edukacyjne, które rozpoczną się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach Programu zwrotu kosztów warsztatów i seminariów (WSR). Zgłoszenia na kursy lub wydarzenia, które rozpoczęły się 1 stycznia 2023 r. lub później, a zakończyły przed 20 marca 2023 r., należy składać do 19 czerwca 2023 r.

Program zwrotu opłaty za egzamin certyfikacyjny i licencyjny (CLEFR)

Pracownicy reprezentowani przez PEF mogą ubiegać się o zwrot kosztów egzaminów kwalifikacyjnych poniesionych w związku z egzaminami rozpoczynającymi się w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w ramach programu zwrotu opłat za egzaminy certyfikacyjne i licencyjne (CLEFR). Zgłoszenia na kursy lub wydarzenia, które rozpoczęły się 1 stycznia 2023 r. lub później, a zakończyły przed 20 marca 2023 r., należy składać do 19 czerwca 2023 r.

Program pilotażowy dotyczący zwrotu opłaty za certyfikację i odnowienie licencji (CLRFR)

Pracownicy reprezentowani przez PEF mogą ubiegać się o zwrot kwalifikowanych wydatków poniesionych na opłaty za certyfikację i odnowienie licencji, które zostały uiszczone w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w ramach programu pilotażowego Certification and License Renewal Fee Reimbursement (CLRFR). Wnioski o odnowienie, które zostały uiszczone w dniu 1 kwietnia 2023 r. lub po tej dacie, do 12 maja 2023 r., należy składać do 10 sierpnia 2023 r.

Pracownicy reprezentowani przez PEF mogą ubiegać się o zwrot kwalifikowanych wydatków poniesionych na opłaty za certyfikację i odnowienie licencji, które zostały opłacone w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., w ramach pilotażowego programu Certification and License Renewal Fee Reimbursement (CLRFR). Wszystkie wnioski CLRFR i dokumentację uzupełniającą należy złożyć w ciągu 90 dni od daty płatności.