Zakład Usług Profesjonalnych, Naukowych i Technicznych (PS&T) - 05

Federacja Pracowników Publicznych, AFL-CIO (PEF)
Zakład Usług Profesjonalnych, Naukowych i Technicznych (PS&T) - 05

Zakład Usług Profesjonalnych, Naukowych i Technicznych (PS&T) - 05

Reprezentowany przez Federację Pracowników Publicznych AFL-CIO (PEF), Dział Usług Profesjonalnych, Naukowych i Technicznych składa się głównie z personelu profesjonalnego i technicznego. Doświadczenie zawodowe, licencja lub stopień naukowy są zwykle warunkiem wstępnym do zatrudnienia w większości tytułów w tej jednostce. Jednostka PS&T obejmuje takie tytuły jak adwokat, pielęgniarka, księgowa, pracownik socjalny, nauczyciele placówek.

Umowa kontraktowa