Prywatność i bezpieczeństwo informacji zdrowotnych

Prywatność i bezpieczeństwo informacji zdrowotnych

Publiczność

Pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowo) oraz kontrahenci pracujący w dziedzinie opieki zdrowotnej lub mający dostęp do prywatnych informacji zdrowotnych 

Opis

Uczestnicy będą śledzić dyskusję na temat przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa, które chronią informacje o stanie zdrowia pacjentów w Nowym Jorku oraz ich wpływu na codzienną pracę. Ponadto uczestnicy zapoznają się z prawami specyficznymi dla zdrowia psychicznego, HIV, niepełnosprawności rozwojowej i/lub nadużywania alkoholu i substancji.

Tematy

  • Przepisy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa informacji zdrowotnych
  • Prawa pacjenta
  • Wykorzystywanie i ujawnianie
  • Najlepsze praktyki

Długość

Około 30 minut