Zapobieganie przemocy w miejscu pracy

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy przeanalizują wymagania prawne i regulacyjne, które musi spełnić każda agencja w zakresie zapobiegania przemocy w miejscu pracy.

Tematy

  • Ocena ryzyka
  • Naprawa istniejącego ryzyka
  • Środki zapobiegawcze
  • Wymagania sprawozdawcze

Długość

Około 60 minut