osoba prezentująca się grupie osób w środowisku pracy

Potężne prezentacje

Kod kursu SLMS

GOER_PP

Publiczność

Wszyscy pracownicy stanu Nowy Jork

Opis

Uczestnicy poznają techniki zwiększające ich skuteczność i komfort podczas prezentacji lub prowadzenia szkoleń. W drugim dniu kursu uczestnicy wygłoszą 20-minutową prezentację.

Tematy

  • Pokonywanie lęków
  • Style uczenia się
  • Metody instruktażowe
  • Znając swoich odbiorców
  • Niespodzianka rozmowa
  • Umiejętności platformowe
  • Media i pomoce szkoleniowe
  • Zarządzanie pytaniami i dyskusjami grupowymi
  • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami
  • Współułatwienie

Długość

Dwa dni