Ilustracja rąk korzystających z narzędzi biznesowych, takich jak komputer, szkło powiększające i arkusze kalkulacyjne

Ocena wydajności: dynamiczne narzędzie dla przełożonych

Ocena wydajności: dynamiczne narzędzie dla przełożonych

Kod kursu SLMS

GOER_PE

Publiczność

Wszyscy przełożeni ze stanu Nowy Jork lub pracownicy zainteresowani nadzorem

Opis

Przełożeni zbadają narzędzia niezbędne do skutecznej oceny wydajności swoich pracowników. Przełożeni omówią również wartość zarządzania wynikami poza oceną poprzez ciągłą obserwację i informacje zwrotne.

Tematy

  • Proces oceny wyników
  • Pisanie jasnych zadań pracowniczych i znaczących standardów
  • Obserwacja i ocena wydajności pracowników w obiektywnych kategoriach behawioralnych
  • Zapewnienie skutecznej informacji zwrotnej za pomocą komunikacji dwukierunkowej
  • Koncentracja na rozwoju pracowników
  • Pomaganie pracownikom w budowaniu ich mocnych stron i poprawie wydajności pracy
  • Prowadzenie skutecznych spotkań oceniających

Długość

Pewnego dnia