ludzie pracujący

Wspólne komitety ds. zarządzania pracą NYS/UUP

NOWY PROGRAM - Program zwrotu kosztów certyfikacji i licencji - odnowienia. Teraz dostępne.
Połączone Komitety ds. Zawodów i Zawodów Stanu Nowy Jork/Uniwersytetu Stanu Nowy Jork

NYS/UUP Joint Labor-Management Committees, wynegocjowane w umowie na lata 2022-2026 między stanem Nowy Jork a United University Professions, zajmują się wspólnie zidentyfikowanymi kwestiami dotyczącymi pracowników jednostki negocjacyjnej ds. usług specjalistycznych i zapewniają pracownikom możliwości finansowania w różnych programach.

WSPÓLNE KOMITETY ZARZĄDZAJĄCE PRACĄ
Komisje

Informacje dotyczące pięciu wspólnych komitetów ds. zarządzania pracą NYS/UUP

O nas

Połączone komitety ds. zarządzania pracą NYS/UUP zapewniają finansowanie grantów pracownikom reprezentowanym przez UUP