ręce pracujące z kalkulatorem i papierami

Program NYS/UUP JLMC CLEFR

Obecny okres programu zwrotu opłaty za egzamin licencyjny NYS/UUP JLMC (CLEFR) trwa od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Program zwrotu opłaty za egzaminy certyfikacyjne i egzamin licencyjny NYS/UUP JLMC (CLEFR)

Program Zwrotu Opłaty Egzaminacyjnej i Zwrotu Opłaty za Egzamin Licencji Stanu Nowy Jork/United University (NYS/UUP JLMC CLEFR) zwraca koszty egzaminów w celu uzyskania certyfikacji po raz pierwszy, uzyskania licencji lub wyznaczenia pracowników reprezentowanych przez UUP. Program NYS/UUP JLMC CLEFR umożliwia pracownikom doskonalenie umiejętności zawodowych w ich zawodzie oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do promocji i mobilności zawodowej w ramach State University of New York (SUNY). Opłaty egzaminacyjne za odnowienie certyfikatów, licencji lub oznaczeń uzyskanych wcześniej przez pracownika nie podlegają zwrotowi. Bieżący okres programowania trwa od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Skontaktuj się z personelem NYS/UUP JLMC telefonicznie pod numerem (518) 486-4666 lub e-mailem [email protected] .