Odnowienie programu certyfikacji i zwrotu kosztów licencji NYS/UUP JLMC (CLRP-Renewals)

Odnowienie programu zwrotu kosztów certyfikacji i licencji (CLRP-Renewals)

Program zwrotu kosztów odnowienia certyfikacji i licencji (CLRP-Renewals) zwraca opłaty za odnowienie certyfikacji, licencji lub oznaczeń, które są wymagane na stanowisku pracownika reprezentowanego przez UUP. Jest to oparte na standardzie klasyfikacji dla obecnego tytułu kandydata, opisie stanowiska pracownika lub w ogłoszeniu o pracę dla konkretnego stanowiska. Okres obowiązywania programu trwa od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wytyczne dotyczące odnawiania CLRP

Zapoznaj się z wytycznymi, aby upewnić się, że kwalifikujesz się do tego programu.

Aplikacja do wypełnienia CLRP-Renewals

Pobierz i zapisz aplikację przed jej wypełnieniem.