NYS Prawo do poznania prawa

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy zostaną poinformowani o przysługujących im prawach do informacji o materiałach niebezpiecznych, na które mogą być narażeni w miejscu pracy. Uczestnicy otrzymają również informacje potrzebne do bezpiecznej pracy.

Tematy

  • Prawa pracowników wynikające z prawa stanu Nowy Jork do poznania prawa
  • Karty charakterystyki i oznakowanie chemiczne
  • Identyfikacja substancji toksycznych na stanowiskach pracy
  • Jak chemikalia dostają się do organizmu?
  • Ostre i przewlekłe zagrożenia dla zdrowia
  • Sposoby zmniejszenia ryzyka narażenia

Długość

Około 20 minut