Proces budżetu wykonawczego NYS

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy poznają etapy procesu budżetowego New York State, jego historię oraz rolę Wydziału Budżetu w tym procesie.

Tematy

  • Historia Wydziału Budżetu
  • Cykl budżetowy i harmonogram New York State
  • Role gubernatora, ustawodawcy i agencji stanowych
  • Bieżące monitorowanie budżetu

Długość

Około 30 minut