NYS Correctional Officers and Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA)

NYS Correctional Officers and Police Benevolent Association, Inc. (NYSCOPBA)

Programy dla pracowników reprezentowanych przez NYSCOPBA

Security Services Unit Labour-Management Committee (SSU LMC) koordynuje i zarządza programami edukacyjnymi i szkoleniowymi, a także działaniami na rzecz jakości życia zawodowego, finansowanymi na podstawie art. 13.1 i 25.6 umowy między stanem Nowy Jork (NYS) a funkcjonariuszami poprawczymi Stowarzyszenie Dobroczynne Policji, Inc. (NYSCOPBA).

Program dotacji na jakość życia zawodowego/zarządzanie pracą (QWL/LMGP)

QWL/LMGP daje szczególną okazję komitetom ds. zarządzania pracą do rozwijania nowych i kreatywnych pomysłów na programy oraz identyfikowania konkretnych projektów, które poprawią życie zawodowe pracowników reprezentowanych przez NYSCOPBA. Aby otrzymać fundusze grantowe, należy wykazać się aktywną współpracą na rynku pracy i zarządzania.

Wytyczne i zastosowanie QWL/LMGP

Program dotacji na jakość życia zawodowego/wymiany sprzętu (QWL/ERGP)

QWL/ERGP ma na celu zapewnienie lokalnym komitetom zarządzania pracą możliwości wymiany zużytego, zepsutego sprzętu pierwotnie zakupionego w ramach programu QWL/LMGP (Quality of Work Life/Work-Management Grants Program).

Wytyczne i zastosowanie QWL/ERGP

Program Edukacji i Szkoleń (ETP)

ETP umożliwia pracownikom reprezentowanym przez NYSCOPBA utrzymanie lub doskonalenie umiejętności zawodowych w ich zawodzie oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do promocji i mobilności zawodowej w ramach usług NYS. Kursy kwalifikacyjne muszą się rozpocząć lub rozpoczęły w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023. Zgłoszenia na kursy lub wydarzenia, które rozpoczęły się 1 kwietnia 2022 lub później, a zakończyły się przed 15 czerwca 2022, należy złożone do 13 września 2022 r.

ETP umożliwia pracownikom reprezentowanym przez NYSCOPBA utrzymanie lub doskonalenie umiejętności zawodowych w ich zawodzie oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do promocji i mobilności zawodowej w ramach usług NYS. Kursy kwalifikacyjne muszą rozpocząć się lub już się rozpoczęły w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022. Zgłoszenia należy składać nie później niż dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych od daty zakończenia kursu.

Kontakt Sekcja Służb Bezpieczeństwa Komitet Pracy i Zarządzania

Skontaktuj się z nami przez e-mail: