Ilustracja przedstawiająca trzy osoby nawigujące w łodziach wykonanych z origami

Poruszanie się po przejściach w miejscu pracy

Przewodnik dla menedżerów i przełożonych (wirtualna klasa)

Poruszanie się po przejściach w miejscu pracy — przewodnik dla kierowników i przełożonych (wirtualna klasa)
ikona trzech komputerów z tekstem Virtual Training

Kod kursu SLMS

GOER_NTW_MS_V

Publiczność

Wszyscy przełożeni ze stanu Nowy Jork lub pracownicy zainteresowani nadzorem

Opis

Uczestnicy będą korzystać z różnych zajęć grupowych, aby wzmocnić narzędzia i techniki, które pomogą im i ich pracownikom skutecznie poruszać się po zmianach w miejscu pracy. Uczestnicy opracują osobisty plan działania do wdrożenia w miejscu pracy.

Tematy

  • Zmień modele i kluczowe koncepcje
  • Odporność na zmiany
  • Komunikowanie zmian
  • Aplikacje edukacyjne
  • Zasoby i narzędzia dla menedżerów i przełożonych

Długość

6 godzin; może być dostarczony w trzech sesjach

Warunki wstępne online 

Orientacja na szkolenie W​ebex:​​ Omówienie uczestnika​​​