ilustracja kół zębatych z rysunkiem główek, które reprezentują różne cechy MBTI

Wskaźnik typu Myers-Briggs® (MBTI®)

Kod kursu SLMS

GOER_MBTI_Basic

Publiczność

Wszyscy pracownicy stanu Nowy Jork

Opis

Narzędzie oceny Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) służy jako podstawa do zrozumienia indywidualnych różnic i zastosowania tego zrozumienia do sposobów myślenia, komunikowania się i interakcji. Uczestnicy otrzymają przegląd swoich osobistych stylów na podstawie oceny online przeprowadzonej przed udziałem w tej sesji.

Tematy

  • Wprowadzenie do teorii Myersa-Briggsa
  • Zrozumienie 16 typów i ich funkcji
  • Walidacja poszczególnych typów Myers-Briggs

Długość

Połowa dnia