Osoba przy laptopie

Szkolenie obowiązkowe

Wymagane szkolenia dla pracowników NYS (w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowo) w agencjach Executive Branch