współpracownicy przy stole

Zarządzanie / Poufne (M/C)

Podręcznik M/C, harmonogramy wynagrodzeń i programy szkoleniowe

Zarządzanie / Poufne (M/C)

Pracownicy wyznaczeni na kierownictwo lub poufni przez Public Relations Board nie są członkami zespołu negocjacyjnego. Prawo Taylora nie pozwala im organizować się ani negocjować zbiorowo warunków zatrudnienia ze względu na charakter ich pracy. Pracownicy M/C opracowują politykę, pomagają bezpośrednio w przygotowaniu lub prowadzeniu negocjacji, administrują umowami o pracę lub pomagają w poufności tych pracowników, którzy mają obowiązki w zakresie relacji pracowniczych. Pracownicy M/C obejmują szeroki zakres zawodów, w tym menedżerów, menedżerów średniego szczebla i specjalistów w dziedzinach tak różnych, jak edukacja, prawo, informatyka, medycyna, wsparcie administracyjne i egzekwowanie prawa.

Podręcznik i harmonogram wynagrodzeń