współpracownicy przy stole

Zarządzanie / Poufne (M/C)

Podręcznik M/C, harmonogramy wynagrodzeń i programy szkoleniowe

Zarządzanie / Poufne (M/C)

Pracownicy uznani przez Public Employment Relations Board za zarządzających lub poufnych nie są członkami jednostki negocjacyjnej. Ustawa Taylora nie zezwala im na organizowanie się lub negocjowanie warunków zatrudnienia ze względu na charakter ich pracy. Pracownicy zarządzający/poufni (M/C) formułują politykę, pomagają bezpośrednio w przygotowaniu lub prowadzeniu negocjacji, zarządzają umowami o pracę lub pomagają w poufnym charakterze tym pracownikom, którzy mają obowiązki w zakresie relacji pracowniczych. Pracownicy sektora M/C obejmują szeroki zakres zawodów, w tym menedżerów, menedżerów średniego szczebla i specjalistów w tak różnych dziedzinach, jak edukacja, prawo, informatyka, medycyna, wsparcie administracyjne i egzekwowanie prawa.

Podręcznik i harmonogram wynagrodzeń