Dostęp językowy dla personelu pierwszej linii

Publiczność

Pracownicy mający bezpośredni kontakt ze społeczeństwem oraz kierownicy i przełożeni pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt ze społeczeństwem.

Opis

Uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat znaczenia dostępu językowego i sposobu, w jaki agencje wdrażają Zarządzenie 26: Ogólnostanowa polityka dostępu językowego.

Tematy

  • Co to jest dostęp do języka
  • Zarządzenie wykonawcze 26 i przepisy dotyczące dostępu do języka
  • Komunikowanie się prostym językiem
  • Świadczenie usług dostępu językowego

Długość

Około 45 minut