Uścisk dłoni

Stosunki pracy

Kontrakty państwowo-związkowe, zasoby dla kadry kierowniczej/poufnych pracowników oraz harmonogramy wynagrodzeń
Stosunki pracy

Biuro Stosunków Pracowniczych (OER) reprezentuje Gubernatora w negocjacjach z dziesięcioma publicznymi związkami pracowniczymi reprezentującymi pracowników administracji państwowej w 14 jednostkach negocjacyjnych. Kontrakty negocjowane przez państwo i publiczne związki zawodowe są zarządzane przez OER.