Czas na przeprowadzkę

Nadszedł czas przeprowadzki

Czas na przeprowadzkę

Pracownicy państwowi i członkowie ich rodzin są proszeni o zarejestrowanie się w celu otrzymania wiadomości e-mail zatytułowanej, It's Move Time. E-maile mają na celu zachęcenie odbiorców do praktykowania prostego ruchu podczas dnia pracy. 

 

Trzy wiadomości e-mail będą wysyłane co tydzień w losowych godzinach między 8:00. - 5:00 p.m.

Wiadomość e-mail będzie przypomnieniem o wykonaniu pewnego rodzaju ruchu.

Na przykład: It's Move Time: Ustaw minutnik na trzy minuty i wykonaj dowolny ruch, który sprawi, że poczujesz się dobrze. Odbiorcy mogą zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. 

 

Zarejestruj się