Kontrole wewnętrzne

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy przeanalizują sposoby unikania błędów, zapobiegania oszustwom i ograniczania marnotrawstwa w rządzie stanu Nowy Jork.

Tematy

  • Definicja programu kontroli wewnętrznej
  • Znaczenie programów kontroli wewnętrznej
  • Elementy programu kontroli wewnętrznej
  • Rodzaje czynności kontrolnych
  • Role i obowiązki pracowników

Długość

Około 30 minut