Jednostka Usług Instytucjonalnych (ISU) - 04

Stowarzyszenie Pracowników Służby Cywilnej, Inc., lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)

Jednostka Usług Instytucjonalnych (ISU) - 04

Reprezentowana przez komórkę 1000 Stowarzyszenia Pracowników Służby Cywilnej, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Jednostka Usług Instytucjonalnych składa się głównie z pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie opieki terapeutycznej i opiekuńczej osobom w instytucjach państwowych, takich jak te prowadzone przez Urząd Zdrowia Psychicznego oraz Urząd ds. Osób Z Niepełnosprawnością Rozwojową. Jednostka ta obejmuje pomocników terapii zdrowia psychicznego, pomocników rozwojowych, licencjonowanych pielęgniarek praktycznych, pracowników gastronomii i doradców oddziałów młodzieżowych.

Umowa kontraktowa