Świadomość bezpieczeństwa informacji i cybernetycznego

Świadomość bezpieczeństwa informacji i cybernetycznego

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy przeanalizują sposoby zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa informacji.

Tematy

  • Znaczenie bezpieczeństwa informacji
  • Przepisy dotyczące ochrony informacji
  • Rola pracownika w ochronie informacji
  • Zagrożenia i podatności w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Zapobieganie naruszeniom bezpieczeństwa

Długość

Około 30 minut