Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja awaryjna

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy zapoznają się ze scenariuszami z życia wziętymi, prezentującymi strategie ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego w miejscu pracy oraz sposoby przeprowadzania ewakuacji w sytuacjach awaryjnych i planów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Tematy

  • Zagrożenia pożarowe
  • Zapobieganie pożarom
  • Plany i procedury ewakuacji
  • Organizacje bezpieczeństwa najemców

Długość

Około 25 minut