grupa współpracowników rozmawiających i słuchających przy stole

Pełna szacunku komunikacja w miejscu pracy

Czerwiec
Czerwiec
22
23
2022
2022
Wirtualna klasa

Pełna szacunku komunikacja w miejscu pracy (wirtualna klasa)

22 czerwca - Sesja 1 : 9:00 – godz. 11:00 22 czerwca - Sesja 2: 13:30 - 15:30 23 czerwca - Sesja 3: 9:00 – godz. 11:00

 

Uczestnicy otrzymają narzędzia i techniki usprawniające komunikację w miejscu pracy. Uwzględniono studia przypadków, dyskusje w małych grupach i ćwiczenia umiejętności słuchania.

Tematy • Komunikacja interpersonalna • Odpowiedzialność osobista • Strategie skutecznej komunikacji • Brak szacunku w miejscu pracy • Szacunek do samego siebie/zachowania asertywne • Reagowanie w odniesieniu do kolizji w miejscu pracy

Audiencja Wszyscy New York State pracownicy

Wymagania wstępne online: Orientacja na szkolenie WebEx: Omówienie uczestnika

Czas trwania : 6 godzin; może być oferowana w trzech dwugodzinnych sesjach

Kod klasy SLMS: GOER_RCW_V_06-22-23-22

Zastosowanie: Webex

Oczekiwanie: Uczestniczyć aktywnie, korzystając z narzędzi Webex, w tym mieć dostęp do komunikacji za pośrednictwem połączenia audio przez telefon lub mikrofon komputerowy.