Zdjęcie Ilustracja przedstawiająca osoby ręcznie piszące słowa na przezroczystym materiale za pomocą markera

Podstawy nadzoru:

 Planowanie wydajności i przekazywanie informacji zwrotnych

Podstawy nadzoru: planowanie wydajności i przekazywanie informacji zwrotnych

Kod kursu SLMS

GOER_ES_PPGF

Publiczność

Wszyscy przełożeni ze stanu Nowy Jork lub pracownicy zainteresowani nadzorem

Opis

Uczestnicy będą ćwiczyć pisanie i ocenianie standardów wydajności, planowanie i przekazywanie skutecznych informacji zwrotnych na temat wydajności oraz coaching pracowników w różnych scenariuszach pracy.

Tematy

  • Cykl odpowiedzialności
  • Standardy wydajności
  • Informacja zwrotna oparta na zachowaniu
  • Coaching

Długość

Połowa dnia

Warunki wstępne online

Podstawy nadzoru: ocena wyników , świadczenia z tytułu obecności i urlopów , ścieżka przełożonego i odpowiedzialność przełożonego