Zdjęcie przedstawiające osobę przechodzącą przez most, wykonane z drewnianych elementów

Podstawy nadzoru:

Nowy Supervisor dokonujący przejścia (wirtualna klasa)

Podstawy nadzoru: nowy nadzorca dokonujący zmiany (wirtualna klasa)
ikona trzech komputerów z tekstem Virtual Training

Kod kursu SLMS

GOER_ES_NSMT_V

Publiczność

Wszyscy przełożeni ze stanu Nowy Jork lub pracownicy zainteresowani nadzorem

Opis

Uczestnicy przeanalizują wyzwania, które pojawiają się, gdy pracownik przechodzi z członka personelu na stanowisko nadzorcze. Dyskusje klasowe skupią się na znaczeniu jasnego zdefiniowania nowej roli i nowych relacji, które się z nią wiążą.

Tematy

  • Definiowanie nowej roli
  • Organizacja pracy
  • Budowanie wiarygodności
  • Nawiązywanie nowych i efektywnych relacji

Długość

5 godzin; może być dostarczony w dwóch sesjach

Warunki wstępne online

Szkolenie Webex: Omówienie uczestnika