Osoba komunikująca się z inną osobą na komputerze

Podstawy nadzoru:

 Coaching dla doskonalenia (wirtualna klasa)

Podstawy nadzoru: coaching dla doskonalenia (wirtualna klasa)
ikona trzech komputerów z tekstem Virtual Training

Kod kursu SLMS

GOER_ES_CFI_V

Publiczność

Wszyscy przełożeni ze stanu Nowy Jork lub pracownicy zainteresowani nadzorem

Opis

Uczestnicy przećwiczą coaching pracowników w różnych scenariuszach pracy.

Temat

  • Coaching

Długość

2 godziny

Warunki wstępne online 

Orientacja na szkolenie W ​ebex : ​​Omówienie uczestnika ​​​, Podstawy nadzoru: ocena wydajności , odpowiedzialność przełożonego i przekazywanie informacji zwrotnych opartych na zachowaniu