Równe szanse zatrudnienia: prawa i obowiązki

Publiczność

Wszyscy pracownicy oddziału wykonawczego stanu Nowy Jork (zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin i sezonowi) oraz kontrahenci

Opis

Uczestnicy zapoznają się ze swoimi prawami i obowiązkami zgodnie z równymi przepisami i politykami dotyczącymi zatrudnienia.

Tematy

  • Prawo operacyjne
  • Definicja kluczowych terminów
  • Studium przypadku

Długość 

Około 70 minut