Zdjęcie budynku stolicy stanu Nowy Jork

Możliwości zatrudnienia w Biurze Relacji Pracowniczych

Informacje o Biurze Relacji Pracowniczych

Misją Biura Relacji Pracowniczych (OER) jest wspieranie agencji w opracowywaniu, koordynowaniu i wdrażaniu kompleksowego programu zarządzania zasobami ludzkimi w celu poprawy wydajności pracowników państwowych. Misja ta obejmuje przede wszystkim cztery obszary funkcjonalne: (1) negocjacje umów i administrację; (2) kwestie prawne; (3) administrację komitetów pracowniczych i zarządczych; oraz (4) ogólnostanowe szkolenia, rozwój pracowników i doradztwo organizacyjne. 

Dowiedz się więcej

Aktualne oferty pracy
TytułTermin ostatecznyHrabstwo
Asystent ds. relacji pracowniczych (badania)Kwiecień 18                   Albany