kolorowa ilustracja głów

Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy (wirtualna klasa)

Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy (wirtualna klasa)
ikona trzech komputerów z tekstem Virtual Training

Kod kursu SLMS

GOER_EI_V

Publiczność

Wszyscy pracownicy stanu Nowy Jork

Opis

Inteligencja emocjonalna w miejscu pracy bada kompetencje, których potrzebują wszyscy pracownicy, aby odnieść sukces w swojej karierze. Uczestnicy będą badać różnicę między kontrolą a wpływem, ćwiczyć umiejętności osiągania pozytywnych wyników w relacjach oraz rozpoznawać atrybuty i wyzwania różnych stylów komunikacji. Ten kurs będzie obejmował rozwój umiejętności w zakresie samoświadomości, samozarządzania, świadomości społecznej i zarządzania relacjami.

Tematy

  • Co to jest iloraz emocjonalny lub EQ?
  • Samoświadomość
  • Samozarządzanie
  • Świadomość społeczna
  • Zarządzanie relacjami

Długość

5 godzin; może być dostarczony w dwóch sesjach

Warunki wstępne online 

Orientacja na szkolenie W ​ebex : ​​Przegląd dla uczestników