Przegląd EAP dla nadzorców

Kod kursu SLMS 

EAP-SupvPrzegląd

Publiczność

Wszyscy nadzorcy stanu Nowy Jork lub pracownicy zainteresowani nadzorem

Opis

Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z Programu Pomocy Pracownikom (EAP) jako narzędzia do rozwiązywania problemów z wydajnością pracowników.

Tematy

  • Wartość EAP dla pracowników, przełożonych i stanu Nowy Jork
  • Rola agencji Koordynator EAP i Komitet EAP
  • Korzyści z wczesnego skierowania do EAP
  • Jak dokonać odpowiedniego skierowania?
  • Bariery w dokonywaniu skierowań
  • Reagowanie na incydenty krytyczne

Długość

Około 15 minut