Oddział Wydziału Spraw Wojskowych i Morskich (DMNA) - 47

Stowarzyszenie Pracowników Służby Cywilnej, Inc., lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)
Oddział Wydziału Spraw Wojskowych i Morskich (DMNA) - 47

Oddział Wydziału Spraw Wojskowych i Morskich (DMNA) - 47

Reprezentowany przez Stowarzyszenie Pracowników Służby Cywilnej Local 1000, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Wydział Spraw Wojskowych i Marynarki Wojennej składa się z pracowników cywilnych w ramach wydziału, którzy są zaangażowani w zarządzanie Gwardią Narodową Armii Nowego Jorku i Gwardią Narodową Lotnictwa Nowego Jorku. Jednostka ta obejmuje konserwatorów zbrojowni, mechaników zbrojowni, urzędników i asystentów biurowych.

Umowa kontraktowa