Zdjęcie grupy pracowników

Dochodzenia antydyskryminacyjne

Pracownicy, stażyści i kontrahenci mają prawo do wolności od bezprawnej dyskryminacji.

Formularz skargi

Skorzystaj z poniższego łącza, aby uzyskać dostęp do internetowego formularza skargi. Wersję PDF i tłumaczenia można znaleźć na dole tej strony. 

Złożyć skargę

 

Rozkaz wykonawczy 187

Równe szanse zatrudnienia w stanie Nowy Jork - Prawa i obowiązki - Podręcznik dla pracowników agencji stanu Nowy Jork

Formularz skargi dotyczącej dyskryminacji pracowników w stanie Nowy Jork

Formularz jest dostępny w formacie PDF i MS Word. 

Tłumaczenia formularzy reklamacyjnych

Kontakt Wydział Dochodzeń Antydyskryminacyjnych

Odpowiedzialny za badanie skarg agencji stanowych dotyczących dyskryminacji związanej z zatrudnieniem w grupie chronionej.

Skontaktuj się z nami przez e-mail:

Adres pocztowy:

Biuro Relacji Pracowniczych

Wydział Dochodzeń Antydyskryminacyjnych

Empire State Plaza

Budynek Agencji 2

Albany, Nowy Jork 12223