Jednostka Usług Administracyjnych (ASU) - 02

Stowarzyszenie Pracowników Służby Cywilnej, Inc., lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO (CSEA)

Jednostka Usług Administracyjnych (ASU) - 02

Reprezentowana przez Stowarzyszenie Pracowników Służby Cywilnej, lokal 1000, AFSCME, AFL-CIO, Inc. (CSEA), Dział Usług Administracyjnych składa się głównie z pracowników biurowych i personelu administracyjnego, w tym asystentów biurowych, urzędników i operatorów komputerowych.

Umowa kontraktowa